XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE NGUYỄN CÔNG KHẢI. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU GX THIÊN ÂN