XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE NGUYỄN QUANG TUYẾN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH PHERO GX THIÊN ÂN