XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE TRẦN VĂN ĐẬU. GIÁO DÂN GIÁO HỌ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE GX THIÊN ÂN