XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG MÁTTHÊU NGUYỄN THANH VŨ. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM GX THIÊN ÂN