XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THUẬN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN.