XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG PHÊRÔ VŨ THANH NHÀN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM GX THIÊN ÂN