XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN PHÊRÔ NGUYỄN DANH . GIÁO DÂN GIÁO HỌ THIÊN THẦN MICAE GX THIÊN ÂN