XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN TÊRÊSA NGÔ THỊ KIM NGỌC. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN