XỨ ĐOÀN FATIMA GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO VUI TRUNG THU CHO THIẾU NHI 2022

  Xứ Đoàn Fatima Giáo Xứ Thiên Ân thông báo vui Trung Thu cho thiếu nhi.
Thứ Sáu, ngày 09/09/2022 Thánh Lễ và chương trình văn nghệ vui trung thu tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thiên Ân 179 Lê Niệm phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú.
17 giờ 15 tập trung – 17 giờ 30 Thánh Lễ – 19 giờ chương trình văn nghệ và múa lân.