Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 10: Vì một Giáo hội mở ra với mọi người

Vatican News – Vatican – Chiều ngày 03/10/2022, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 10, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các Kitô hữu hãy lắng nghe nhau trong sự đa dạng, hãy mở ra với mọi người để trở nên một Giáo hội bước đi cùng nhau.

Ý cầu nguyện trong tháng 10 của ĐTC hướng về Thượng hội đồng về hiệp hành, đã bắt đầu vào tháng 10/2021 và sẽ kết thúc vào tháng 10/2023. Giai đoạn tham khảo ý kiến cấp Giáo phận đã kết thúc, giờ đây bắt đầu giai đoạn châu lục. Trọng tâm của giai đoạn này là lắng nghe, phân định và đối thoại ở cấp độ khu vực, dựa trên những đóng góp nhận được từ các Giáo hội địa phương.

Đức Thánh Cha bắt đầu video với câu hỏi “hiệp hành” có nghĩa là gì? Và ngài trả lời, “nghĩa là bước đi cùng nhau”; “bước đi với nhau” và “bước đi trên cùng một con đường.”

Theo Đức Thánh Cha, “đây là điều mà Thiên Chúa mong đợi ở Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba: Giáo Hội cần ý thức lại mình là một dân tộc lữ hành và phải bước đi cùng nhau.” Và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện “để Giáo hội luôn trung thành với Tin mừng, can đảm trong việc rao giảng, và có thể sống trong bầu khí tăng triển về tính hiệp hành, cũng như trở thành cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và đón chào mọi người.”

Trong Video ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: đối với Giáo hội, Thượng hội đồng “không phải là một cuộc kiểm tra”, “không phải là việc thu thập ý kiến, hay tổ chức một nghị viện,” nhưng đó là việc thực sự lắng nghe nhau trong sự đa dạng” và trên hết là “lắng nghe nhân vật chính, đó là Chúa Thánh Thần.” Đây là việc cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Nếu không có cầu nguyện, sẽ không có Thượng Hội đồng”.

“Thực hành Thượng hội đồng” là học cách lắng nghe, học cách trò chuyện với những người khác – kể cả những người ở ngoài Giáo hội, những người bên lề – để tìm kiếm “sự gần gũi, đó là đường lối của Thiên Chúa”.

Bình luận về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, Cha Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nói: “Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rằng trong tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho một Giáo hội mở ra với mọi người, ngài đang giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của phân định. Để tiến trình Thượng hội đồng đang diễn ra là một tiến trình thiêng liêng thực sự, điều này đòi hỏi phải lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện và phân định. Sẽ không có sự phân định nếu không có cầu nguyện. Nếu không có cầu nguyện, chúng ta có thể chia sẻ những suy tư và kinh nghiệm tốt đẹp, nhưng sẽ rất khó để lắng nghe Chúa Thánh Thần, nhân vật chính của Thượng Hội đồng. Vậy, chúng ta hãy nhớ rằng, như ĐTC Phanxicô nói, “không có cầu nguyện, sẽ không có Thượng Hội đồng”.