YouTube đóng kênh của Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu tiếng Ba Lan

Vatican News – Trong thông cáo hôm 24/10/2022, kênh Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu ở Ba Lan cho biết “kênh đã bị đóng hoàn toàn mà không được báo trước, không có thư từ hoặc thông tin về việc vi phạm các quy tắc và quy định do YouTube thiết lập.”

Kênh Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu tiếng Ba Lan có 4.500 video và có hơn 146 ngàn người đăng ký và quy tụ gần một triệu người mỗi tháng tham gia việc phát sóng Chầu Thánh Thể, là chi nhánh quốc gia của mạng lưới truyền thông Công giáo lớn nhất, hiện diện trên tất cả các lục địa.

Bất chấp các thủ tục khiếu nại và liên hệ với bộ phận kỹ thuật của YouTube và đại diện của Hội đồng quản trị Google tại Châu Âu, kênh vẫn chưa được khôi phục.

Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu ở Ba Lan cho biết rằng những lý do họ nhận được trong đó biện minh cho việc đóng hoạt động của kênh là những điều mâu thuẫn. Có khi Mạng lưới được báo là “vi phạm các quy tắc cộng đồng”, lần khác là “bị bên thứ ba giành quyền kiểm soát để gửi SPAM”…

Mạng lưới Công giáo nói rằng “Dù là lý do gì, trong hơn 48 giờ yêu cầu khôi phục kênh của chúng tôi đã bị phớt lờ.”

Cha Piotr W. Wiśniowski, Tổng giám đốc của Mạng lưới Công giáo tiếng Ba Lan, đã công bố lá thư có tựa đề “Các quyền tự do và dân chủ có được tôn trọng trên YouTube không?” Cha đặt câu hỏi: “Những quy tắc nào của cộng đồng YouTube bị vi phạm, ví dụ, phải chăng là việc Chầu Thánh Thể?”

Hồi tháng 4/2021, YouTube đã đình chỉ kênh này khi cho rằng kênh “vi phạm các quy tắc cộng đồng.” Sau khi có sự can thiệp của người xem và cộng đồng quốc tế, kênh đã được khôi phục sau 24 tiếng.

Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu tiếng Ba Lan xin các tín hữu cầu nguyện và hỗ trợ họ trong hoàn cảnh khó khăn này. (ACI Prensa 24/10/2022)