GIÁO XỨ THIÊN ÂN NHÌN LẠI SỰ KIỆN NĂM 2020. KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2020.

NGÀY 02/01/2020.
LỄ RA MẮT BTV HĐMV GX THIÊN ÂN KHÓA V NHIỆM KỲ 2020 -2024.
http://giaoxuthienan.net/le-ra-mat-btv-hdmv-gx-thien-an-khoa-v-nhiem-ky-2020-2024/

Ngày 22/02/2020.
NÂNG CẤP PHÒNG ÁO.
http://giaoxuthienan.net/cong-trinh-nang-cap-phong-thanh-gx-thien-an/

Ngày 16/03/2020
THAY BÀN LỄ MỚI.
http://giaoxuthienan.net/nha-tho-giao-xu-thien-an-chuan-bi-thay-ban-tho-moi-hai-toa-duc-me-va-thanh-giuse-16-03-2020/

Ngày 17/03/2020.
THI CÔNG THAY THẾ TÒA ĐỨC MẸ VÀ THÁNH GIUSE
http://giaoxuthienan.net/cap-nhat-vai-hinh-anh-thi-cong-toa-duc-me-va-thanh-giuse-nha-tho-thien-an/

Ngày 26/03/2020.
GIÁO XỨ TẠM NGƯNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ DO ĐẠI DỊCH COVID 19
http://giaoxuthienan.net/giao-xu-thien-an-tam-ngung-cac-thanh-le-va-cac-chuong-trinh-phung-vu-tu-16-gio-ngay-26-thang-03-nam-2020-cho-toi-khi-co-thong-bao-moi/

Ngày 09/05/2020.
MỌI SINH HOẠT PHỤNG VỤ TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG SAU ĐẠI DỊCH.
http://giaoxuthienan.net/thanh-le-dau-tien-luc-17-gio-30-ngay-09-05-2020-tai-giao-xu-thien-an-sau-khi-tam-ngung-6-tuan-cach-ly/

Ngày 12/07/2020.
142 EM THIẾU NHI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU.
http://giaoxuthienan.net/giao-xu-thien-an-han-hoan-chuc-mung-142-em-thieu-nhi-ruoc-le-lan-dau-10-07-2020/

Ngày 19/07/2020.
ĐỨC CHA LOUIS THĂM MỤC VỤ GIÁO XỨ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 148 EM.
http://giaoxuthienan.net/giao-xu-thien-an-don-nhan-hong-an-thanh-than/

Ngày 06/08/2020.
GIÁO XỨ ĐÃ MUA CĂN NHÀ PHÍA SAU ĐÀI ĐỨC MẸ.
http://giaoxuthienan.net/giao-xu-thien-anchinh-sua-can-nha-moi-mua-trong-khuon-vien-nha-tho/

Ngày 11/09/2020.
GIÁO XỨ THIÊN ÂN ĐÓN CHA TÂN PHÓ XỨ HIERONOMO TRẦN ANH NHẬT.
http://giaoxuthienan.net/giao-xu-thien-an-chao-don-cha-pho-hieronimo-tran-anh-nhat/

Ngày 05/11/2020.
NỚI THÊM HÀNH LANG NHÀ SINH HOẠT RỘNG THÊM HƠN 200m2 VÀ DI DỜI CẦU THANG SẮT THOÁT HIỂM VÀO BÊN TRONG NHÀ.
http://giaoxuthienan.net/tieu-dem-cong-trinh-giao-xu-thien-an-nhung-ngay-cuoi-nam-cong-tac-chuan-bi-don-giang-sinh-2020/

Ngày 09/11/2020.
THỈNH TƯỢNG ĐỨC MẸ LAVANG RA LINH ĐÀI LCTX.
http://giaoxuthienan.net/tieu-dem-cong-trinh-giao-xu-thien-an-nhung-ngay-cuoi-nam-cong-tac-chuan-bi-don-giang-sinh-2020/

Ngày 13/11/2020.
KHỞI CÔNG TRÁNG LẠI SÂN NHÀ THỜ
http://giaoxuthienan.net/giao-xu-thien-an-dang-trang-lai-san-nha-tho/

Ngày 20/11/2020.
THƯỢNG TƯỢNG THÁNH GIUSE TẠI LINH ĐÀI LCTX.
http://giaoxuthienan.net/giao-xu-thien-an-luc-12-gio-trua-ngay-20-11-2020-da-thuong-tuong-thanh-giuse/