GIÁO XỨ THIÊN ÂN NHÌN LẠI NHỮNG SỰ KIỆN NĂM 2022.

15/01/2022

VÀI HÌNH ẢNH ĐANG TRUNG TU NHÀ XỨ GX THIÊN ÂN

01/03/2022

GIÁO XỨ THIÊN ÂN NỚI RỘNG SÂN NHÀ THỜ

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: CHỈNH TRANG LẠI TẦNG HẦM NHÀ THỜ CHUẨN BỊ DI DỜI NHÀ CHỜ PHỤC SINH.

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: HÌNH ẢNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NĂM 2022

GIÁO XỨ THIÊN ÂN ĐANG HOÀN THIỆN NHÀ CHỜ PHỤC SINH.

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: DI DỜI PHẦN TRO CỐT ÔNG BÀ TỔ TIÊN TỪ NHÀ CHỜ PHỤC SINH CŨ SANG NHÀ CHỜ PHỤC SINH MỚI

GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÁNH LỄ TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH VÀ THÁNH HÓA NHÀ CHỜ PHỤC SINH MỚI

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM NĂM 2022

GX THIÊN ÂN: LÀM THÊM 12 KỆ TỦ ĐỂ HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: VÀI GÓC NHÌN VỀ NHÀ XỨ, MỘT DIỆN MẠO MỚI THAY ĐỔI KHUNG CẢNH KHUÔN VIÊN CÙA GIÁO XỨ

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 26-06-2022

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC