GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 05-2021

– Rao lần 1: Ngày 02/05/2021.
– Rao lần 2: Ngày 09/05/2021.
– Rao lần 3: Ngày 16/05/2021.

Bên nam: Anh PHAN THÀNH CHÂU.
Sinh ngày: 14/10/1994, tại Quản Ngãi.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ.
Con ông Phan Văn Thọ – và bà Huỳnh Thị Thu Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria NGUYỄN HUỆ MẪN.
Sinh ngày: 15/06/1997, tại Bình Thuận.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Bình Thới – Giáo Phận Saigon
Con ông Phero Nguyễn Thanh Hải – và bà Tersa Phạm Thùy Uyên.


– Rao lần 1: Ngày 16/05/2021.
– Rao lần 2: Ngày 23/05/2021.
– Rao lần 3: Ngày 30/05/2021.

Bên nam: Anh Gioan Baotixita PHẠM HOÀNG SINH.
Sinh ngày: 27/09/1986 Tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ. Vinh Sơn 3 – Giáo Phận Saigon
Con ông Gioan Baaotixita Phạm Sĩ Nhân – và Bà Maria Hoàng Thị Ngọc Ánh
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria PHẠM TRẦN HUỲNH HƯƠNG.
Sinh ngày: 23/09/1995 tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông Micae Phạm Đình Ngọc – và Bà Maria Trần Nguyễn Thị Tố Quyên.


– Rao lần 1: Ngày 16/05/2021.
– Rao lần 2: Ngày 23/05/2021.
– Rao lần 3: Ngày 30/05/2021.
Bên nam: Anh Giuse VŨ HOÀI NAM.
Sinh năm: 1994 tại.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Phú Trung – Giáo Phận Saigon
Con ông Phanxico Xavie Vũ Đình Hiếu – và Bà Maria Vũ Thị Tâm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Teresa LÊ TRẦN HOÀNG MY.
Sinh năm: 1988 tại…
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông Đaminh Lê Hoàng Nam – và Bà Teresa Trần Thị Thanh Hà.


– Rao lần 1: Ngày 23/05/2021.
– Rao lần 2: Ngày 30/05/2021.
– Rao lần 3: Ngày 06/06/2021.
Bên nam: Anh Phero LÝ MINH TRIẾT ( Tân tòng.
Sinh ngày: 10/05/1983 tại.Bế Tre
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông Phero Lý Văn Huỳnh – và Bà Lâm Thị Thắm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria BÙI THỊ NGỌC HƯƠNG.
Sinh ngày: 21/03/1984 tại. Saigon
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Tân Phú Hòa – Giáo Phận Saigon.
Con ông Vinh Sơn Bùi Minh Hùng – và Bà Maria Lê Thị Nguyệt.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,