Giáo Xứ Thiên Ân Thánh Lễ Giao Thừa Xuân Canh Tý 2020

Giáo Xứ Thiên Ân Thánh Lễ Giao Thừa Xuân Canh Tý 2020.
Sau thánh lễ 22 giờ 30 HĐMV GX và đại diện các ban nghành đoàn thể vào chúc tết cha chánh xứ Phero và cha phó Giuse.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )