GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO

Xin thông báo: Giáo Xứ Thiên Ân mọi hoạt động sinh hoạt phụng vụ sẽ trở lại bình thường bắt đầu từ 17 giờ chiều nay thứ hai 07-09-2020. Nhưng phải tuân thủ rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đến nhà thờ.