THÔNG BÁO: LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ.
BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ – BỔN MẠNG GIÁO HỌ PHÊ RÔ GIÁO XỨ THIÊN ÂN .
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG LÚC 17 GIỜ 30 NGÀY 29-06-2020