Maranatha! Lạy Chúa, Xin Ngự Đến!

  Trong thời gian sống mùa vọng, chúng ta có cơ hội để ôn lại câu chuyện tình của Thiên Chúa và dân Người trong lịch sử cứu độ của nhân loại.

Lịch sử cứu độ là một lịch sử của tình yêu. Lịch sử ấy bắt đầu với một dân được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và chăn dắt. Tương quan giữa Thiên Chúa và dân được tuyển chọn là tương quan yêu thương. Thiên Chúa chọn dân ấy làm dân riêng, và dân ấy chọn Thiên Chúa là Chúa duy nhất mà họ kính yêu tôn thờ.

Tuy nhiên, đó cũng là lịch sử của những sai lầm lỗi phạm từ phía con người. Càng sống, con người càng đi xa đường lối của Thiên Chúa và đi ngược lại với những cam kết của mình. Con người chọn tôn thờ nhiều thứ khác, nhiều thần khác và sống buông thả trong tội lỗi. Lìa xa Thiên Chúa, con người đã phải đối mặt với biết bao là thăng trầm sóng gió và ê chề nhục nhã. Họ bị lưu đày, bị đàn áp, bị khinh khi ruồng rẫy. Về phần mình, Thiên Chúa không làm ngơ trước những thống khổ của dân, Ngài hứa ban cho họ một Đấng Cứu Độ vĩ đại, là Đấng sẽ giải phóng dân khỏi mọi đau khổ. Hướng đến lời hứa ấy, dân Thiên Chúa sống trong nỗi niềm mong ngóng đợi chờ. Họ không biết làm gì để Đấng Cứu Độ mau đến ngoài việc tha thiết cầu xin.

Phần lớn những kinh nguyện trong mùa Vọng, chúng ta mượn lại lời khẩn nguyện tha thiết của dân Thiên Chúa. Đó là lời kinh toát ra từ nỗi đau của những người bị lưu đày viễn xứ, bị mất nước, mất đất, nhất là mất phẩm vị được làm Con Thiên Chúa. Đó là lời kinh sám hối của một dân đã sai lầm lỗi phạm, đã không sống xứng đáng với những ân huệ mà mình được lãnh nhận, đã xa lìa bội ước với Thiên Chúa. Đó là lời kinh tha thiết của những tâm hồn hoài nhớ cố hương, hoài nhớ những tháng ngày được sống vui trong điện đền nhà Chúa, trong tương quan tình yêu ngọt ngào với Thiên Chúa. Đó là lời khấn xin được phục hồi được quay về với Thiên Chúa.

Chuyện của Thiên Chúa và dân Người cũng là chuyện của Thiên Chúa và nhân loại ngày nay, đồng thời cũng là chuyện của Thiên Chúa và của mỗi người chúng ta. Chúng ta là những người được tuyển chọn và yêu thương. Lịch sử sống tương quan với chúa từng ngày là lịch sử của tình yêu. Thế nhưng, đó cũng là lịch sử của nhiều sai lầm và lỗi phạm từ phía chúng ta.

Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi chuẩn bị đón Chúa bằng việc sửa mình mỗi ngày. Trong tâm tình của một người con thảo chúng ta dâng lên Chúa lời kinh sám hối, dâng lên Chúa nỗi lòng tha thiết chờ mong, dâng lên Chúa niềm hy vọng và tin tưởng sắt son vào tình yêu vững bền của Thiên Chúa. Hợp lòng với dân Thiên Chúa, chúng ta cùng cất cao lời khẩn nguyện: MARANATHA ! LẠY CHÚA, XIN NGỰ ĐẾN !

Lạy Chúa là Vua Tình Yêu, xin ngự đến !

trong tâm hồn hơn sáu tỉ con người

giữa lòng hơn 190 quốc gia trên thế giới.

xin ngự đến nơi những người bị tước đoạt tự do và nhân phẩm

những người bị tù tội khốn quẫn, bị ruồng rẫy khinh miệt

xin ngự đến nơi những thương tích mà con người đã gây ra cho nhau.

Xin tình yêu Chúa tỏa lan và thấm đậm vào giữa lòng thế giới của chúng con

để chúng con được phục hồi và chữa lành, được bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa là Vua hòa bình, xin ngự đến !

nơi những đất nước đang còn tang tóc chiến tranh

nơi những cuộc chạy đua vũ trang không tưởng

nơi những tham vọng cuồng điên của con người

nơi những tâm hồn còn mang nặng óc kỳ thị, hận thù và bạo lực.

Xin thanh tẩy và luyện lọc lòng trí con người

để chúng con biết yêu chuộng hòa bình

và chung tay dựng xây một thế giới của yêu thương huynh đệ.

Lạy Chúa là ánh quang chân lý, xin ngự đến !

nơi tâm hồn của những con người

đang lao đao tìm một hướng đi, đang vật vã tìm một lẽ sống.

Xin ngự đến trong con tim của những nhà lãnh đạo quốc gia

để họ phục vụ dân Chúa trong công bằng và sự thật.

Xin ngự đến nơi những góc tối mịt mùng của dối gian và sai trái

nơi những hố sâu thăm thẳm của tội lỗi và sa đọa

xin ngự đến cả nơi tâm hồn của những người đang còn từ khước Chúa.

Xin đưa dẫn những bước chân lầm đường lại lối

tìm về với Chúa là cội  nguồn sự thật và sự sống.

Lạy Chúa là mục tử giàu lòng thương xót, xin ngự đến !

nơi những mảng đời lầm than vất vưởng

nơi những người cửa mất nhà tan vì thiên tai loạn lạc

nơi những người già cả neo đơn và không nơi nương tựa,

nơi những trẻ em côi cút bất hạnh trên đường phố

nơi những người bị dạt ra bên lề xã hội

xi ngự đến và nâng dậy những con người yếu đuối

xin vỗ về và an ủi những cảnh đời truân chuyên.

Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con hằng mong đợi

xin ngự đến với những cuộc đời đã vỡ nát vì sai lầm lỗi phạm,

với những cảnh đời cơ nhỡ vì sa chân lỡ bước.

xin ngự đến và thanh tẩy chúng con khỏi vết nhơ tội tình

xin ngự đến và chữa lành chúng con khỏi thương tật đau đớn

xin chuộc chúng con về từ nơi chúng con đã lạc mất

xin dẫn chúng con đi trên đường nẻo quang minh.

Lạy Chúa là Vua của mọi loài

xin ngự đến và phục hồi chúng con

để chúng con lại được sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen