Số tín hữu Công giáo Hoa Kỳ gia tăng

Vatican News – Người Công giáo ở Hoa Kỳ đã tăng khoảng 2 triệu người trong 10 năm qua. Với gần 62 triệu tín hữu, Công giáo tiếp tục là tôn giáo lớn nhất ở 36 bang của Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra dân số về tôn giáo Hoa Kỳ do Hiệp hội các nhà thống kê của các tổ chứ tôn giáo Hoa Kỳ tiến hành 10 năm một lần. Báo cáo mới nhất đã được công bố vào tháng trước.

Kết quả khảo sát cho biết, tính tới năm 2020, Hoa Kỳ có 61,9 triệu người Công giáo, chiếm khoảng 18,7% dân số.

Ở Hoa Kỳ, mặc dù số các tín hữu Tin lành đông hơn các tín hữu Công giáo, nhưng các nhà nghiên cứu dân số về tôn giáo Hoa Kỳ đã xem các tổ chức Tin lành như các nhóm giáo phái riêng, không tính chung. Theo cách phân loại này, người Công giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất ở Hoa Kỳ. Số người Công giáo nhiều gấp ba lần so với nhóm người không thuộc hệ phái Kitô nào hoặc Tin lành Baptist ở Nam Hoa Kỳ, là hai nhóm tôn giáo lớn nhất tiếp theo.

Cuộc khảo sát cũng đã xác định Giáo hội Công giáo có 19.405 tổ chức. Đây là con số thấp nhất trong hơn 50 năm. Nhưng theo các nhà nghiên cứu đây là dấu hiệu phản ánh sự hiệp nhất trong Giáo hội.

Theo mục đích của cuộc điều tra dân số năm 2020, một tổ chức Công giáo có nghĩa là một cộng đoàn giáo xứ, cơ quan truyền giáo hoặc địa điểm có Thánh lễ theo lịch trình thường xuyên ít nhất sáu tháng trong năm. Một tín hữu Công giáo là một cá nhân có liên hệ với một cộng đoàn Công giáo theo một cách nào đó.

Trong hơn một thế kỷ, Giáo hội Công giáo là tôn giáo lớn nhất ở Hoa Kỳ. Số tín hữu trung bình của mỗi cộng đoàn là 3.000 người, cao hơn so với các cộng đoàn của các tôn giáo khác. Ở các tôn giáo khác, không cộng đoàn nào có số tín đồ lên tới 2.000.

Công giáo cũng là tổ chức tôn giáo lớn nhất ở 36 bang. Tiếp đến là Baptist Miền Nam với số tín hữu lớn nhất trong 9 bang ở Nam Hoa Kỳ. (CNA 06/12/2022)