Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

 Ngôi sao đã xuất hiện
Nhập Lễ
Ba VuaPhương Đông 
Lễ Hiển Linh
 
Ca Mừng Chúa Hiển Linh 
Ba Vua Lên Đường 
Từ Đông Phương
Đáp Ca
Tv. 71: 2, 7-8, 10-11a, 12-13 
Chúa Hiển Linh
 
Lễ Hiển Linh Tv.71 
Lễ Hiển Linh 
Lễ Hiển Linh
 
Thờ Lạy Chúa
 
Muôn Dân Nước Thờ Lạy Chúa 
Mọi Dân Tộc Thờ Lạy Chúa
Dâng Lễ

Lễ Vật Dâng Chúa
 
Trong Hang Đá Nhỏ 
Lấy Gì Con Dâng Ngài
 
Có Gì Để Dâng
 
Tựa Trầm Hương

Hiệp Lễ
Mt. 2: 1-12 
Cùng Đi Be-lem 
Mùa Đông Yêu Thương 
Ca Mừng Thánh Gia
 
Ba Vua Phương Đông 
Ba Vua Lên Đường
rình
 Ca Mừng Chúa Hiển Linh 
Theo Bước Chân Ba Vua
 
Niềm Tin Lên Đường
 
Theo Ánh Sao
 
Dấu Lạ Hiển Linh 
Dâng Tiến Vua Trời
 
Khúc Ca Hiển Linh
 
Chỉ Một Niềm Tin
 
Từ Phương Đông
 
Hỡi Belem

Kết Lễ
Loài Người Ơi 
Nhìn Ngôi Sao