Chương trình Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 của Vatican News Tiếng Việt

Trong tâm tình Mùa Chay và chuẩn bị tâm hồn để bước vào cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Vatican News Tiếng Việt sẽ thực hiện những buổi tĩnh tâm Mùa Chay 2023 vào tuần trước Lễ Lá với đề tài: “Hoà giải và Hoà bình”.

Trong những năm qua, với những khủng hoảng trầm trọng trong các tương quan giữa các quốc gia, dân tộc và đời sống xã hội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quan tâm đặc biệt đến vấn đề hoà giải và hoà bình. Một cử chỉ cụ thể gần đây nhất là chuyến tông du “Hành hương hoà bình” đến CHDC Congo và Nam Sudan, từ 31/1 – 5/2 vừa qua, được ngài thực hiện với mục đích kêu gọi sự hoà giải và hoà bình tại hai quốc gia này.

Trong bài giảng Thánh Lễ tại Nur-Sultan trong chuyến tông du đến Kazakhstan, Đức Thánh Cha nói rằng: “Hòa bình không bao giờ đạt được một lần cho mãi mãi. Giống như sự phát triển toàn diện, công bằng xã hội và sự chung sống hài hòa của các dân tộc và truyền thống tôn giáo khác nhau, hoà bình phải đạt được lại mỗi ngày.”