Đức TGM Giuse Nguyễn Năng lên đường đi nhận sứ vụ mới

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng lên đường đi nhận sứ vụ mới

Như tin đã đưa, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng – Giám quản Giáo phận Phát Diệm sẽ chính thức nhận Tổng giáo phận Sài Gòn trong nghi thức trước Thánh lễ tạ ơn vào lúc 8g30, thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn.

Trước khi lên đường đi Sài Gòn, vào lúc 04g15 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019, Ngài đã dâng Thánh lễ kính Thánh Anrê Tông đồ tại nhà nguyện Tòa Giám mục Phát Diệm. Trong phần chia sẻ Lời Chúa (Mt 4, 18-22), nêu gương thánh Anrê, Đức Tổng đã làm nổi bật tinh thần từ bỏ là điều cốt yếu của người môn đệ theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, tiếp theo là tầm quan trọng của việc ở lại với Chúa mỗi ngày để được biến đổi và từ đó đi giới thiệu Chúa cho anh chị em mình.

Lúc 05h15, ngay sau Thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã rời Tòa giám mục Phát Diệm. Cùng đi với Ngài có cha Đại diện, cha phó Đại diện, cha chánh văn phòng, quý cha quản hạt và một số cha khác.


Ban Truyền thông Giáo phận Phát Diệm
Nguồn: Giáo phận Phát Diệm