Đức Thánh Cha gặp đoàn hành hương El Salvador

Vatican News – Sau khi gặp các tham dự viên khoá huấn luyện mục vụ của cộng đồng nói tiếng Pháp, lúc 12 giờ 30, Đức Thánh Cha di chuyển đến Hội trường Clementina để gặp đoàn khoảng 400 khách hành hương đến mộ thánh Phêrô do Hội đồng Giám mục El Salvador khởi xướng để tạ ơn Chúa vì sự kiện các vị tử đạo của El Salvador vừa được phong chân phước.

Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng các vị tử đạo là “món quà nhưng không của Chúa”, món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã có thể ban cho Giáo hội của Người, vì nơi họ, “tình yêu lớn hơn” mà Chúa Giêsu đã trao ban trên Thánh giá được hiện thực hoá.

Với biến cố 4 tân chân phước (Rutilio Grande García, Cosme Spessotto, Manuel Solórzano và Nelson Rutilio Lemus) vừa được phong, Đức Thánh Cha khuyến khích Giáo hội tại El Salvador đào sâu điều này là: “kết quả đầu tiên từ cái chết của các chân phước là phục hồi sự hiệp nhất của Giáo hội.”

Trong bối cảnh Thượng hội đồng về hiệp hành, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người bước đi cùng nhau theo gương của các vị tân chân phước tử đạo. Sứ điệp của những vị tử đạo này mời gọi chúng ta hiện thực hóa cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong giây phút hiện tại, vác lấy thập giá Chúa trao cho cá nhân mỗi người; đồng thời, nâng đỡ nhau trong những giây phút thăng trầm của cuộc sống. Như vậy, trên hành trình hiệp hành, Giáo hội của chúng ta tiến về phía Thiên Chúa và là dấu chỉ hy vọng cho mọi người. (CSR_4341_2022)