Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Trong quyết định đầu tiên của năm 2020, liên quan đến các Giám Mục trên thế giới, ngày 2 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Toàn văn tuyên bố của Phòng Báo Chí Tòa Thánh ngày 2 tháng Giêng cho biết như sau:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Sứ thần Tòa thánh tại Sri Lanka, do Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Tổng Giám mục hiệu tòa Rusticiana, trình lên ngài.”

Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, người Việt Nam duy nhất cho đến nay làm Sứ Thần Tòa Thánh, sinh ngày 15 tháng Tư 1949 tại Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Từ năm 1954, ngài theo học tại trường tiểu học Công Giáo Thánh Phaolô, Lái Thiêu.

Sau đó, ngài tiếp tục học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sàigòn từ 1960.

Năm 1967, ngài sang Rôma, theo học tại trường Giáo Hoàng Truyền giáo Urbanô.

Ngài được Đức Hồng Y Agnelo Rossi, Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo truyền chức linh mục vào ngày 24 tháng Ba 1974 và được cử làm Phó Giám đốc Trường Truyền giáo Rôma.

Hai năm sau đó, vào năm 1976, ngài được cử đi truyền giáo tại Cộng hòa Zaire, nay gọi là Cộng hòa Dân chủ Congo, Phi châu.

Từ năm 1979, Cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt gia nhập trường Ngoại giao Tòa Thánh đậu cử nhân giáo luật và tiến sĩ thần học. Ra trường năm 1985, ngài được cử đi phục vụ tại nhiều Sứ Quán Tòa Thánh như tại Panama, Brazil, Congo Zaire, Ruanda, và Pháp.

Ngày 25 tháng 11, 2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo.

Ngày 06 tháng Giêng, 2003, ngài được tấn phong Tổng Giám Mục hiệu tòa Rusticiana. Khẩu hiệu Giám Mục của ngài là “Hãy đi rao giảng cho muôn dân”.

Cuộc đời trong ngành ngoại giao của ngài đã trải qua các nhiệm sở sau:

Sứ thần Tòa Thánh tại Benin (25/11/2002 – 24/08/2005)
Sứ thần Tòa Thánh tại Togo (25/11/2002 – 24/08/2005)
Sứ thần Tòa Thánh tại Chad (24/08/2005 – 13/05/2008)
Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Trung Phi (24/08/2005 – 13/05/2008)
Sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica (13/05/2008 – 22/03/2014)
Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka 22/03/2014 –02/01/ 2020)

Quyết định thứ hai của Đức Thánh Cha cũng là một quyết định nhận đơn từ chức. Ngài đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Richard Brendan Higgins, Giám Mục Phụ Tá của giáo phận quân đội Hoa Kỳ.

Source:Holy See Press OfficeRinunce e nomine, 02.01.2020