GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B