Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa Thứ Ba tuần 29 Thường Niên Lc 12, 35 38