Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa Thứ Năm tuần 31 Thường Niên Lc 15, 1 10