Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Tư tuần 1 Thường Niên (Mc 1, 29-39)