GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BAN THÁNH NHẠC GIÁO XỨ THIÊN ÂN

  Lúc 19 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2022 Lm chánh xứ Phero Nguyễn Văn Tâm có cuộc họp với anh chị em là đại diện các ca đoàn trong Ban Thánh Nhạc của giáo xứ sau thời gian dịch bệnh cho đến nay. Giáo Xứ Thiên Ân Hiện tại có 08 ca đoàn phục vụ cho giáo xứ và nhà nguyện. trong buổi gặp gỡ Ban Thánh Nhạc với sự chủ trì của Lm Chánh Xứ và có đại diện của Ban Thường Vụ Giáo Xứ.

1- Ca Đoàn Thánh Phanxico Xavie. Hát lễ 17 giờ 30 thứ sáu hàng tuần và 17 giờ chiều Chúa Nhật.
2- Ca Đoàn Thánh Cecilia. Hát lễ 05 giờ sáng các ngày trong tuần từ thứ hai đến Chúa Nhật.
3- Ca Đoàn Thánh Teresa Avila. Hát lễ 17 giờ 30 thứ bảy ( lễ chúa nhật ) và 06 giờ 30 sáng Chúa Nhật. Thánh lễ thứ hai cuối tháng tại nhà chờ phục sinh.
4- Ca Đoàn Thánh Maria Goretti. hát Lễ 17 giờ 30 thứ ba hàng tuần và 19 giờ Chúa Nhật.
5- Ca Đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả hát lễ 17 giờ 30 thứ hai hàng tuần và 19 giờ tối thứ bảy ( Lễ Chúa Nhật )
6- Ca Đoàn Thành Giuse. Hát lễ thứ tư hàng tuần và 15 giờ 30 Chúa Nhật.
7-Ca Đoàn Thánh Teresa Hài Đồng Giesu ( ca đoàn thiếu nhi ). Hát kễ 17 giờ 45  thứ năm hàng tuần và lễ 08 giờ sáng Chúa Nhật.
8- Ca Đoàn Thánh Gia Thất. Hát lễ tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến Chúa Nhật tại nhà nguyện.