GIÁO XỨ THIÊN ÂN: CURIA BÌNH TÂN DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ

  Mừng Lễ Truyền Tin. LEGIO MARIAE CURIA BÌNH TÂN MỪNG LỄ ACIES Dâng mình cho Đức Mẹ lúc 09 giờ 30 ngày 24 tháng 03 năm 2023 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân.

Xem ảnh tại đây.