GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 03 NĂM 2023

Rao lần 2 ngày 24/02/2023.
Rao lần 2 ngày 05/03/2023.

Rao lần 3 ngày 12/03/2023.
Bên nam: Anh Đaminh Bùi Đình Trọng.
Sinh ngày 06/06/1994 tại. Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Bình Thuần. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Đaminh Bùi Đức Minh. và bà Maria Nguyễn Thị Hiền.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Vũ Thị Thiên Thanh.
Sinh ngày 25/05/1993. tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ…Con ông.Philipphê Vũ Quốc Vinh.và bà Teresa Trần Thị Ngọc Tuyền.

Rao lần 2 ngày 12/03/2023.
Rao lần 2 ngày 19/03/2023.

Rao lần 3 ngày 26/03/2023.
Bên nam: Anh Gioan Trần Lê Minh Long.
Sinh ngày 06/01/2000 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Nam Hòa. Giáo Phận Saigon
Con ông: Gioan Trần Minh Mẫn. và bà Maria Lê Thị Kim Lan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Hoàng Thị Hiền Thảo.( tân tòng )
Sinh ngày 05/06/1999. tại. Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Phú Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ…
Con ông.Đoàn Vĩnh Phúc.và bà Lê Thị Hà.

Rao lần 2 ngày 12/03/2023.
Rao lần 2 ngày 19/03/2023.

Rao lần 3 ngày 26/03/2023.
Bên nam: Anh Phero Hoàng Thiên Bình.
Sinh ngày 16/11/1996 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phero Hoàng Tiên Quang. và bà Maria Hoàng Kim Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thanh Trúc.
Sinh ngày 21/10/2000. tại. Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ…
Con ông.Anton Nguyễn Ngọc Lâm.và bà Maria Nguyễn Thị Thanh.

Rao lần 2 ngày 19/03/2023.
Rao lần 2 ngày 26/03/2023.

Rao lần 3 ngày 02/04/2023.
Bên nam: Anh Anton Lưu Ngọc Điệp.
Sinh ngày 29/05/1992 tại. Nghệ An.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông: Anton Lưu Ngọc Son. và bà Anna Nguyễn Thị Thân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Hồng Trang.
Sinh ngày 14/04/1997. tại. Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ…
Con ông.Nguyễn Hoàng Hải.và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Rao lần 2 ngày 19/03/2023.
Rao lần 2 ngày 26/03/2023.

Rao lần 3 ngày 02/04/2023.
Bên nam: Anh Luca Trần Trung Tín ( tân tòng ).
Sinh ngày 13/02/1995 tại. Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Trần Văn Thương. và bà Phạm Thị Phương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Huyền.
Sinh ngày 20/06/1995. tại. Ban Mê Thuột.
Hiện đang ở Giáo Xứ Vĩnh An. Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Trước ở Giáo Xứ…
Con ông.Phero Nguyễn Văn Đương.và bà Anna Nguyễn Thị Sự.

Rao lần 2 ngày 19/03/2023.
Rao lần 2 ngày 26/03/2023.

Rao lần 3 ngày 02/04/2023.
Bên nam: Anh Phan Tấn Tài.
Sinh ngày 08/06/2002 tại. Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phan Hoàng Dũng. và bà Lê Thị Thanh Tuyền.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Pham Thúy Vy.
Sinh ngày 04/09/2004. tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Bắc Hà. Giáo Phận Saigon
Con ông.Giuse Phạm Đình Khánh.và bà Teresa Nguyễn Thị Hiền.

Rao lần 2 ngày 26/03/2023.
Rao lần 2 ngày 02/04/2023.

Rao lần 3 ngày 09/04/2023.
Bên nam: Anh Philipphe Mạc Thiêu Vương.
Sinh ngày 20/10/1977 tại. Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phaolo Mạc Chánh Hòa. và bà Maria Nguyễn Thị Hoài ( đã qua đời ).
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Thanh Thủy.
Sinh ngày 19/10/1996. tại. Vũng Tàu.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông.Đaminh Trần Ngọc Hoàng ( đã qua đời ).và bà Maria Trần Thị kim Oanh.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,