GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 08 NĂM 2023

Rao lần 1 ngày 23/07/2023.
Rao lần 2 ngày 30/07/2023.
Rao lần 3 ngày 06/08/2023.

Bên nam: Anh Martino Lê Thanh Tú ( tân tòng.
Sinh ngày: 08/08/1979 tại Cấn Thơ
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Lê Hữu Phước. và bà Dương Thị Khiêm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Goretti Nguyễn Phạm Quỳnh Như.
Sinh ngày: 07/11/1981. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Tân Chí Linh. Giáo Phận Saigon
Con ông: Micae Nguyễn Văn Tiềng. và bà Maria Phạm Thị Mai.

Rao lần 1 ngày 06/08/2023.
Rao lần 2 ngày 13/08/2023.
Rao lần 3 ngày 20/08/2023.

Bên nam: Anh Giuse Cao Minh Dũng.
Sinh ngày: 26/06/1994 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa – Giáo Phận Saigon
Con ông: Vinh Sơn Cao Minh Duy. và bà Anna Nguyễn Thị Hiếu.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Lộc Mỹ Nhung ( tân tòng ).
Sinh ngày: 28/04/1995. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Lộc Văn Sầu. và bà Lương Mỹ Phương.

Rao lần 1 ngày 06/08/2023.
Rao lần 2 ngày 13/08/2023.
Rao lần 3 ngày 20/08/2023.

Bên nam: Anh Giuse Giuse Lê Minh Tuấn.
Sinh ngày: 02/03/1992 tại An Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bến Cát – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa – Giáo Phận Saigon
Con ông: Lê Văn Như. và bà Bùi Thị Giàu.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Huyền Thanh.
Sinh ngày: 13/04/1995. Tại Nghệ An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Huy Hậu – Giáo Phận Vinh.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Chiến. và bà Maria Vũ Thị Vấn.

Rao lần 1 ngày 06/08/2023.
Rao lần 2 ngày 13/08/2023.
Rao lần 3 ngày 20/08/2023.

Bên nam: Anh Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Khôi.
Sinh ngày:03/04/2000 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Hương – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Lorenso Nguyễn Văn Đại. và bà Maria Nguyễn Thị Diễm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thùy Trang.
Sinh ngày: 09/12/1997. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Phero Trần Văn Thanh. và bà Ine Nguyễn Thị Kim Anh.

Rao lần 1 ngày 06/08/2023.
Rao lần 2 ngày 13/08/2023.
Rao lần 3 ngày 20/08/2023.

Bên nam: Anh Giuse Giuse Lê Minh Tuấn.
Sinh ngày: 02/03/1992 tại An Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bến Cát – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa – Giáo Phận Saigon
Con ông: Lê Văn Như. và bà Bùi Thị Giàu.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Huyền Thanh.
Sinh ngày: 13/04/1995. Tại Nghệ An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Huy Hậu – Giáo Phận Vinh.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Chiến. và bà Maria Vũ Thị Vấn.

Rao lần 1 ngày 06/08/2023.
Rao lần 2 ngày 13/08/2023.
Rao lần 3 ngày 20/08/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Vũ Trần Tuấn Tú.
Sinh ngày: 11/02/1992 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bến Cát – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa – Giáo Phận Saigon
Con ông: Phaolo Vũ Kim Anh. và bà Maria Trần Thị Mai.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Đinh Thị Minh Nhật.
Sinh ngày: 11/04/1994 tại Đà lạt.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Chúa Cứu Thế Tùng Lâm. Giáo Phận Đà Lạt
Trước ở Giáo Xứ: Huy Hậu – Giáo Phận Vinh.
Con ông: Phero Đinh Thiết Bảo. và bà Rosa Đinh Thị Thanh Trức.

Rao lần 1 ngày 13/08/2023.
Rao lần 2 ngày 20/08/2023.
Rao lần 3 ngày 27/08/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Cao Xuân Tiến Đạt ( tân tòng ).
Sinh ngày: 31/10/1994 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông:Cao Xuân Phú. và bà Hồ Thị Gia Trang.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phạm Lê Yến Vỹ.
Sinh ngày: 12/08/1992 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Martino Phan Ngọc Sơn. và bà Teresa Võ Thị Bạch Mai.

Rao lần 1 ngày 13/08/2023.
Rao lần 2 ngày 20/08/2023.
Rao lần 3 ngày 27/08/2023.

Bên nam: Anh Toma Nguyễn Gia Vũ.
Sinh ngày: 01/09/1993 tai Quảng Nam
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông:Nguyễn Ngọc Cúc và bà Lucia Nguyễn Thị Kim Anh
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Hồ Nguyễn Thiên Thảo.
Sinh ngày: 06/03/1992 tai Khánh Hòa.
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Hồ Trọng Bình và bà Nguyễn Thị Thu Hải.

Rao lần 1 ngày 13/08/2023.
Rao lần 2 ngày 20/08/2023.
Rao lần 3 ngày 27/08/2023.

Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Thế Lương
Sinh ngày: 01/01/1993 tai Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phương Lạc – Giáo Phận Bùi Chu.
Con ông: Giuse Nguyễn Mộng Loang.
Và bà: Maria Lại Thị Nhung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Kiều Oanh ( tân tòng ).
Sinh ngày: 01/01/2000 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Nguyễn Văn Lộc.
Và bà: Tô Kim Thu

Rao lần 1 ngày 13/08/2023.
Rao lần 2 ngày 20/08/2023.
Rao lần 3 ngày 27/08/2023.

Bên nam: Anh  Micae Trần Tiến Phát ( tân tòng ).
Sinh ngày: 28/11/1991 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Trần Đại Kim.
Và bà: Quách kim Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Hà Thị Thu Minh.
Sinh ngày: 03/03/1994 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Phú – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Pet Hà Phương Cương.
Và bà: Anna Trần Thị Duyên.

Rao lần 1 ngày 20/08/2023.
Rao lần 2 ngày 27/08/2023.
Rao lần 3 ngày 03/09/2023.
PHÉP CHUẨN

Bên nam: Anh Ngô Minh Dũng.
Sinh ngày: 01/01/1977.
Tại: An Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Châu Đốc.
Giáo Phận: Long Xuyên.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Ngô Văn Khải.
Và bà: Trần Thị Hường.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Mạc Thị Ánh Châu.
Sinh ngày: 19/02/1982.
Tại: Sông Bé.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Châu Đốc.
Giáo Phận: Long Xuyên.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Giuse Mạc Văn Lượng.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Ngọc Hiền.

Rao lần 1 ngày 27/08/2023.
Rao lần 2 ngày 03/09/2023.
Rao lần 3 ngày 10/09/2023.

Bên nam: Anh Vinhcente Nguyễn Văn Thiện.
Sinh ngày: 03/11/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Bắc Hà.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Thịnh.
Và bà: Teresa Nguyễn Thị Hoàng Oanh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Lucia Võ Thị Thùy Dương ( tân tòng ).
Sinh ngày: 05/05/1998
Tại: Quảng Trị
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Võ Xuân Thinh.
Và bà: Trần Thị Hương.


Rao lần 1 ngày 03/09/2023.
Rao lần 2 ngày 10/09/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Trần Minh Toàn.
Sinh ngày: 17/01/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Mỹ Thạnh.
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Trần Minh Nhựt.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Thùy Linh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễ Lý Anh Thư.
Sinh ngày: 01/10/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thanh Đa.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Dũng
Và bà: Lý Thị Thu Trang.

Rao lần 1 ngày 13/08/2023.
Rao lần 2 ngày 20/08/2023.
Rao lần 3 ngày 27/08/2023.

Bên nam: Anh
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,