GIÁO XỨ THIÊN ÂN: LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. BỔN MẠNG BAN THỪA TÁC VIÊN TRAO MÌNH THÁNH CHÚA GX THIÊN ÂN 11-06-2023

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ
https://flic.kr/s/aHBqjAHrss