GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA. BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH 01-01-2023

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới.