GÓC SUY TƯ: ĐÁ CÓ HỒNG TÂM

Võ Tắc Thiên thích sự tốt lành và thuận lợi, rất nhiều người tìm cách để thiết kế những đồ vật tượng trưng cho điềm lành để dâng hiến bà ta khiến bà ta vui vẻ, và để được thưởng công.
Một hôm, có một cư dân ở bên sông Lạc phát hiện một tảng đá và trên mặt đá có màu đỏ, lập tức đem dâng cho nữ hoàng, nói:
– “Tảng đá này có hồng tâm”.
Quan thị lang Lý Chiêu Đức nghe được lời gán ghép gượng gạo này bèn bác bỏ nói:
– “Tảng đá này có hồng tâm (1), lẽ nào những tảng đá khác đều muốn tạo phản sao ?”

Suy ngẫm:
Chữ “hồng tâm” cũng có nghĩa là “lòng trung thành” hiểu theo chữ tiếng Hoa, nhưng nó sẽ trở thành nghĩa trung thành khi gán nó cho con người chứ không ai nói tảng đá có lòng trung thành cả, đúng là lòng dạ của người có…chữ nghĩa mà không có lòng nhân.
Các thánh tử đạo trong Giáo Hội đã có “hồng tâm” tức là lòng trung thành với Đức Chúa Giê-su và Giáo Hội của Ngài, các ngài đã lấy mạng sống của mình để chứng minh đức tin sắt son của mình…
Hồng tâm là một điểm màu đỏ trên tấm bia để tập bắn cung, phóng kiếm của người võ sĩ.
Mỗi người Ki-tô hữu là một tấm bia có điểm tâm đỏ chói là quả tim biết yêu thương, tấm bia này –người Ki-tô hữu- luôn là điểm để cho người đời nhắm bắn, là điểm để cho người đời đâm chém, bắt bớ và giết chết vì quả tim của họ luôn rực sáng tình yêu mà thế gian không có, và họ thà chết chứ không đánh mất lòng trung thành với giáo huấn của Đấng vừa là Thầy vùa là Thiên Chúa của họ -Đức Chúa Giê-su.
Mỗi người Ki-tô hữu có một hồng tâm để hướng dẫn mọi người đến tình yêu và một lòng trung thành với Đức Chúa Giê-su, cho dù cám dỗ của ma quỷ và sự bách hại của con người, thì họ cũng vẫn luôn là “tảng đá có hồng tâm”, là “người Ki-tô hữu có lòng trung thành” vậy.
(1) “Hồng tâm” có hai nghĩa: một là đỏ thắm, hai là lòng trung thành…
St