THÁNH VỊNH 137 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C LM KIM LONG CA ĐOÀN GIOAN TẨY GIẢ GX THIÊN ÂN.

CA NGUYỆN HIỆP LỄ