Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi giới trẻ trung thành với quê hương

Vatican News – Uỷ ban điều hành của Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi các bạn trẻ Kitô Trung Đông trung thành với mảnh đất của mình, và tránh rơi vào cạm bẫy của những cám dỗ di cư, vì có thể khiến họ đánh mất căn tính.

Uỷ ban điều hành của Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Đông đã họp trong hai ngày 28 và 29/11, tại đan viện Notre-Dame du Puits, ở Bkennaya bên Libang. Nội dung cuộc gặp gỡ tập trung chú ý vào sự di cư liên tục của các bạn trẻ Kitô, một hiện tượng đang diễn ra ở các quốc gia Trung Đông.

Ngoài các thành viên đại diện 21 Giáo hội và cộng đoàn Kitô, tại buổi gặp gỡ còn có các bạn trẻ đến từ các cộng đoàn và phong trào thanh niên của Trung Đông. Các chủ đề được đem ra thảo luận trong các phiên làm việc gồm: những kỳ vọng, những mối quan tâm và các đề xuất của các bạn trẻ bắt đầu từ những thực tế hàng ngày của họ.

Văn bản tổng kết cuộc họp của Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Đông gồm có 7 điều khoản, khuyến nghị và các lời kêu gọi. Đây là những điểm tham chiếu và nguồn cảm hứng cho con đường tương lai của các cộng đoàn Kitô Trung Đông.

Hội đồng đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ Kitô Trung Đông trung thành với mảnh đất của mình, và tránh rơi vào cạm bẫy của những cám dỗ di cư, vì có thể khiến họ đánh mất căn tính.

Các tham dự viên cuộc họp cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “tiếp tục đối thoại để cố gắng thống nhất ngày cử hành Lễ Phục Sinh, một nhu cầu cấp thiết của các giáo xứ và các Giáo hội ở Trung Đông”, lưu ý rằng một bước như vậy sẽ không làm lu mờ sự phong phú được thể hiện bằng sự đa dạng của các nghi thức và các truyền thống Giáo hội. (Fides 01/1272022)