Khai mạc Đại Hội Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình


KHAI MẠC ĐẠI HỘI ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, OP.

WHĐ (27.10.2022) – Tiếp nối Đại Hội Gia Đình Quốc Tế tại Rôma và học hỏi Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2022, cũng như nhìn lại nhiệm kỳ 2019 – 2022 của Ủy Ban, đồng thời định hướng cho công việc của Ủy Ban trong nhiệm kỳ mới (2022 – 2025), Đại Hội Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình (UBMVGĐ) đã khai mạc vào lúc 14g00, thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại Tòa Giám Mục Đà Lạt.

Đến với nghi thức khai mạc có sự hiện diện rất gần gũi, thân thương và chan chứa chất gia đình của Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBMVGĐ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), cùng với sự hiện diện của Linh mục Giuse Hà Đăng Định, thư ký Ủy Ban, 41 linh mục đặc trách ban mục vụ gia đình 24 giáo phận, cha Tổng Linh nguyền Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình của Việt Nam, 01 chủng sinh, 09 nữ tu và 212 giáo dân, hầu hết là các đôi hôn nhân.

Trước khi xin Chúa Thánh Thần xuống trên Đại Hội, Cha Thư ký đã giới thiệu cách trân trọng các tham dự viên với Đức Cha Chủ Tịch và thông qua chương trình của những ngày Đại Hội. Được biết, quý cha đặc trách mục vụ gia đình các giáo phận Thanh Hóa, Phát Diệm và Kon Tum đã không thể hiện diện, do chương trình tĩnh tâm năm của các linh mục. Sự giới thiệu trong tiếng vỗ tay và nồng ấm của tình gia đình đã làm cho mọi người cảm nhận được sự gắn kết với nhau ngay từ những giây phút bắt đầu của Đại Hội.

Sợi chỉ xuyên suốt của Đại Hội, được Đức Cha Chủ Tịch định hướng, là đem bầu khí và tinh thần của Đại Hội Gia Đình tại Rôma vào trong Đại Hội của Ủy Ban cũng như học hỏi những chỉ dẫn của HĐGMVN trong Thư Chung năm 2022. Cũng trong Đại Hội này, Đức Cha Chủ Tịch sẽ gặp gỡ, lắng nghe quý cha đặc trách mục vụ gia đình các giáo phận, các gia đình và các tổ chức đang dấn thân phục vụ các gia đình như Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Gia Đình Cùng Theo Chúa, Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Thăng Tiến Đời Sống Hôn Nhân, Nhóm Billings, Nhóm Chuyên Đề, để qui tụ và nối kết hầu tạo sức mạnh cũng như sự đồng tâm nhất trí công tác mục vụ gia đình tại Việt Nam.

Với định hướng này, tất cả mọi sinh hoạt trong Đại Hội, kể cả những phút giải lao giữa giờ, sẽ diễn ra trong bầu khí gia đình: gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ cho nhau những thao thức, những kinh nghiệm mục vụ và cùng giúp nhau thực thi ơn gọi và sứ mạng phục vụ các gia đình.

Trong bầu khí trang trọng của Đại Hội, Đức Cha Chủ Tịch đã tuyên bố khai mạc Đại Hội; và cùng với các tham dự viên, Đức Cha dâng lên Chúa mọi thời khắc và mọi việc làm của Đại Hội và xin Thánh Gia đồng hành với Đại Hội.