LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết. Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng. Thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến trần gian. Giữa “màu tím đợi chờ và hy vọng” chợt bừng lên “màu trắng tinh tuyền” của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ý nghĩa phụng vụ gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi. Cánh cửa thiêng liêng mở ra cho dân Chúa bước tới cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể làm người.
  Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Vô Nhiễm GX Thiên Ân lúc 17 giờ 30 ngày 09 -12-2019 tại Thánh Đường GX Thiên Ân.
Kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự, xin mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Họ Vô Nhiễm ngày càng phát triển.