LỊCH PHÂN CÔNG MÙA CHAY VÀ TAM NHẬT THÁNH NĂM 2023

      Giáo xứ Thiên Ân
Văn Phòng HĐMV GX

 

CHƯƠNG TRÌNH

MÙA CHAY VÀ TAM NHẬT THÁNH 2023

—oo0oo—

LỊCH PHÂN CÔNG

 1. THỨ TƯ LỄ TRO – NGÀY 22/02/2023 (Giữ chay kiêng thịt)

– Thánh lễ sáng: 05 giờ 00

– Thánh lễ chiều: 17 giờ 30

– Thánh lễ tối: 19 giờ 00

 • Hội Các Bà Mẹ: xóc giỏ (3 lễ)
 • Ban Trật Tự: giữ trật tự trong các thánh lễ
 • Giữ xe: Giáo họ Thánh Phêrô
 1. TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023:

Ngày 13 – 14 – 15 tháng 03 năm 2023: – 17 giờ 30 (Thứ hai, thứ ba, thứ tư)

THÁNH LỄ TĨNH TÂM DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

 • Hội Các Bà Mẹ: xóc giỏ
 • Ông Thư Ký: đại diện cảm ơn cha giảng phòng
 • Ông Thủ Quỹ: chuẩn bị hoa tặng cha giảng phòng

Ngày 16 – 17 tháng 03 năm 2023 – 17 giờ 45 (Thứ năm, thứ sáu)

THÁNH LỄ TĨNH TÂM DÀNH CHO THIẾU NHI

 • Hội Lêgiô Mariae: xóc giỏ
 • Chuẩn bị lời cảm ơn và tặng hoa: thiếu nhi

III. LỊCH GIẢI TỘI MÙA CHAY 2023

Các cha trong giáo xứ ngồi tòa giải tội từ:

– 19h00 – 20h30 thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu ngày 27.28.29.30.31/03/2023

 • GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm chuẩn bị tòa giải tội
 • Ban trật tự giữ trật tự lúc quý Cha giải tội và điều phối người xưng tội
 1. LỄ LÁ – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
 2. Thứ bảy ngày 01/04/2023

– 17h30:       Thánh lễ (trực phát lá: GĐ Tận Hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc)

– 19h00:       Thánh lễ (trực phát lá: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

 • Ban đọc sách phân công người đọc bài thương khó theo lịch
 • Xóc giỏ: theo lịch đã phân công như thường lệ
 1. Chúa nhật ngày 02/04/2023

– 05h00:       Thánh lễ (trực phát lá: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

– 06h30:   Thánh lễ (trực phát lá: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

– 08h15:       Thánh lễ thiếu nhi (rước lá, trực phát lá: Hội Lêgiô)

– 15h30:       Thánh lễ (trực phát lá: CĐ Lòng Chúa Thương Xót)

– 17h00:       Thánh lễ (Trực phát lá: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

– 19h00:       Thánh lễ (Trực phát lá: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

 • Ban đọc sách phân công người đọc theo lịch
 • Xóc giỏ: theo lịch đã phân công như thường lệ
 • Các giáo họ và các hội đoàn nhận lá ngày 28/03/2023 tại văn phòng GX và giao nộp lá trước ngày 31/03/2023
 1. CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

THỨ HAI TUẦN THÁNH –03/04/2023

– 05h00:       Thánh lễ

– 17h30:       Thánh lễ

 • Trước Thánh lễ lúc 17 giờ 00: ngắm 5/15 sự thương khó

(Giáo Họ Mông Triệu 2 ngắm – Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo 3 ngắm)

THỨ BA TUẦN THÁNH – 04/04/2022

– 05h00:       Thánh lễ

– 17h30:       Thánh lễ

 • Trước Thánh lễ lúc 17 giờ 00: ngắm 5/15 sự thương khó

(Giáo Họ Thánh Martinô 2 ngắm – Giáo Họ TLTT Micae 3 ngắm)

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH – 05/04/2022

– 05h00:       Thánh lễ

– 17h30:       Thánh lễ

 • Trước Thánh lễ lúc 17 giờ 00: ngắm 5/15 sự thương khó

(Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 2 ngắm – Giáo Họ Thánh Phêrô 3 ngắm)

 1. VI. TAM NHẬT THÁNH
 2. A. THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY (06/04/2023)

– 05h00:       Cử hành giờ Kinh Phụng – Không có Thánh lễ (HĐGD Đa Minh phụ trách)

– 18h00:       THÁNH LỄ TIỆC LY dành cho thiếu nhi (xóc giỏ Hội Lêgiô Mariae)

– 20h00:       THÁNH LỄ TIỆC LY dành cho phụ huynh và giới trẻ (xóc giỏ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

Sau Thánh lễ chầu lượt đến 22h00 kết thúc

 • Cộng đoàn Lòng Thương Xót: phụ trách chầu thánh thể
 • Làm nhà tạm, cầm phương du: HĐGD Đa Minh phụ trách
 • Tung hoa: quý soeur Mân Côi phụ trách
 • GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm: làm chiên và đốt chiên, phân công người đọc đoạn và đánh trống chiêng khi ngắm
 • Chọn 12 vị Tông Đồ:

Đại diện 6 Giáo Họ:                  06 vị nam

Huynh đoàn Đa Minh:               01 vị nam

GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm:           01 vị nam

CĐ Lòng Thương Xót Chúa:     01 vị nam

Ban trật tự:                                01 vị nam

Ban TTV Thánh Thể:                01 vị nam

Ban đọc sách:                           01 vị nam

 • Ban đọc sách phân công người đọc theo lịch
 • Các tông đồ trang phục sơ mi trắng dài tay, quần tây sậm, cà vạt giáo xứ
 • Ông Phó Nội vụ phụ trách tập nghi thức sau thánh lễ chiều thứ hai (03/04/2023) và các Tông đồ có mặt đầy đủ các ngày trong Tam Nhật Thánh (thứ năm 06/04/23– 19h30; thứ sáu 07/04/23 – 19h30, thứ bảy 08/04/23 – 20h30)
 1. B. THỨ SÁU TUẦN THÁNH – GIỮ CHAY và KIÊNG THỊT (07/04/2023)

– 05h00:       Cử hành giờ Kinh Phụng Vụ: Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách

Lịch chầu Mình Thánh Chúa:

Hội đoàn Lêgiô Mariae                                                          07h00 – 08h00

Giáo Họ Phêrô – Giáo Họ Martinô                                        08h00 – 09h00

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo                                                   09h00 – 10h00

Giáo Họ Micae – GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc           10h00 – 11h00

Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo-GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm         11h00 – 12h00

Giáo Họ Vô Nhiễm                                                                12h00 – 13h00

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót                                     13h00 – 14h00

Giáo Họ Mông Triệu – HĐGD Đa Minh                                14h00 – 15h00

– 16h00: Đi chặng đàng Thánh Giá trọng thể xung quanh nhà thờ

 • Dẫn chặng đàng Thánh Giá: Soeur Mân Côi – Bà Lan
 • Chuẩn bị chặng đàng Thánh Giá: Ông Luật (Ban TTV Thánh Thể)

– 18h00: Cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá dành cho Thiếu Nhi (xóc giỏ Hội đoàn Lêgiô Mariae)

– 20h00: Cử hành nghi thức SUY TÔN THÁNH GIÁ dành cho người lớn (xóc giỏ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

 • Hát bài thương khó: 2 người (nam) – Ban đọc sách phân công
 • Cha xứ phân công ca đoàn hát chặng đàng Thánh giá- hát Lễ
 • Nghi thức Hôn Kính Thánh Giá: Quý Cha – Quý Tu Sĩ – 12 Tông Đồ – BTV
 • Sau nghi thức suy tôn, kiệu táng xác Chúa xuống nhà chờ Phục sinh (Giáo Họ Thánh Martinô phụ trách)

Ngắm 15 Sự Thương Khó (trong nhà thờ):

Giáo họ Mông Triệu                                                          ngắm 1 đến ngắm 3

Giáo họ Micae                                                                   ngắm 4 đến ngắm 5

Hội đoàn Legio Mariae dâng hạt

Giáo họ Các Thánh Tử Đạo                                             ngắm 6 đến ngắm 8

Giáo họ Vô Nhiễm                                                            ngắm 9 đến ngắm 10

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo dâng hạt

Giáo họ Phêrô                                                                   ngắm 11 đến ngắm 13

Giáo họ Martino                                                                ngắm 14 đến ngắm 15

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo dâng hạt

 • Trang trí giá đèn: Ban TTV Thánh Thể
 • ÂTAS: Nhóm Âm Thanh Ánh Sáng
 • Áo Alba lên ngắm và sách ngắm: Ban TTV Thánh Thể
 • Làm màn kéo ở gian cung thánh: GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm
 • Trang trí nhà chờ phục sinh nơi đặt thi thể Chúa: Giáo họ Thánh Martinô
 • Táng xác Chúa tại nhà chờ phục sinh: Giáo họ Thánh Martinô phụ trách
 • Trang trí đèn, nến tại nhà chờ phục sinh – cốm nẻ: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
 • Hướng dẫn cộng đoàn hôn chân Chúa: Ban trật tự phụ trách
 • Dẫn lễ và nghi thức trong tuần Tam Nhật Thánh: Bà Lan phụ trách
 1. C. THỨ BẢY TUẦN THÁNH – CANH THỨC PHỤC SINH (08/04/2023)

– 05h00:       Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

Thinh lặng tưởng niệm cuộc thương khó Chúa

Trực hôn chân Chúa theo lịch phân công:

Giáo Họ Phêrô                                                                         07h00 – 08h00

Hội đoàn Legio Mariae                                                             08h00 – 09h00

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo                                                      09h00 – 10h00

Giáo Họ Micae – GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc              10h00 – 11h00

Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo – GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm          11h00 – 12h00

Giáo Họ Martino                                                                        12h00 – 13h00

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót                                         13h00 – 14h00

Giáo Họ Mông Triệu – HĐGD Đa Minh                                    14h00 – 15h00

Giáo Họ Vô Nhiễm                                                                    15h00 – 16h00

– 18h00: Thánh Lễ CANH THỨC PHỤC SINH dành cho thiếu nhi (xóc giỏ Hội Lêgiô Mariae)

– 21h00: Thánh Lễ CANH THỨC PHỤC SINH dành cho người lớn (xóc giỏ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

 • Dẫn lễ: Bà Lan
 • Nghi thức làm phép lửa, nến
 • Cộng đoàn mang theo nến
 • Phụng vụ Lời Chúa: 3 bài Cựu ước – 1 bài Tân ước – Tin Mừng
 • Hát kinh Vinh Danh: Giật chuông – đánh trống (GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm)
 • Kiệu Chúa Phục Sinh từ nhà chờ phục sinh lên cung thánh: Giáo Họ Thánh Martinô phụ trách – 12 Tông Đồ
 • Ban đọc sách phân công người đọc theo lịch
 1. D. CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 09/04/2023

– 05h00:       Thánh lễ sáng

– 06h30:       Thánh lễ sáng

– 08h15:       Thánh lễ dành cho thiếu nhi

– 15h30:       Thánh lễ

– 16h45:       Kiệu Chúa Phục Sinh

Lộ trình: Nhà Sinh Hoạt – Lê Cao Lãng – Lê Lộ – Lê Niệm – Cổng chính nhà thờ

ĐOÀN RƯỚC KIỆU CHÚA PHỤC SINH

THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC

 1. Bình hương lửa (Lễ sinh phụ trách)
 2. Thánh Giá đèn hầu (Ban TTV Thánh Thể phụ trách)
 3. Ban kèn tây Giáo Xứ
 4. GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm
 5. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
 6. HĐ GD Đa Minh
 7. GĐ Tận Hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 8. Hội Lêgiô Mariae
 9. Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót
 • Ban Mục Vụ Giới Trẻ
 • 6 Giáo Họ
 • Ban Thường Vụ và cựu quý chức
 • Quý Tu sĩ
 • Kiệu Chúa Phục Sinh
 • Lễ sinh – Quý Cha Đồng Tế
 • Cộng đoàn giáo xứ

Ghi chú: Các Giáo Họ và Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ rước.

Phụ trách: Giáo họ Thánh Martinô khiêng và chuẩn bị kiệu

– 17h00:       Thánh lễ

– 19h00:       Thánh lễ

 • Giữ trật tự các Thánh lễ: Ban trật tự
 • Thu dọn nhà chờ Phục Sinh và làm vệ sinh sau lễ (Các Bà Mẹ Công Giáo)
 • Ban đọc sách phân công người đọc các bài
 • Làm bàn thờ Chúa Phục Sinh: GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm
 • Giữ xe tháng 3: Giáo Họ Các Thánh Martinô và tháng 4: Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo
 • Xóc giỏ như các thánh lễ Chúa Nhật đã phân công

Ban Thường Vụ rất mong Quý Chức, các Giáo Họ, các Đoàn Thể, các Ban Ngành, các anh chị thiện nguyện tích cực công tác để Mùa Chay – Mùa Phục sinh hoàn thành tốt đẹp.

                                                                     Giáo xứ Thiên Ân, ngày 10/02/2023

                                                                                        LM. Chánh Xứ

                                                                               Phêrô Nguyễn Văn Tâm