MỪNG LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ 01/05/2022 BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG HƯƠNG GIÁO HỌ THÁNH GIUSE GX AN KHOÁI GP-HÀ NỘI

 Mừng kính Thánh Giuse Thợ 01/05/2022. Tại Giáo Xứ Thiên Ân GP-Saigon lúc 17 giờ 30 chiều ngày 29/04/2022 Hội Đồng Hương Giáo Họ Thánh Giuse Giáo Xứ An Khoái GP-Hà Nội tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng.

Xem ảnh tại đây: ( Click Here )