Nghi thức tuyên xưng Đức tin của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng

NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG

WHĐ (15.05.2023) – Nghi thức tuyên xưng Đức tin của Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng được trực tiếp lúc 17h30 thứ Hai, ngày 15.05.2023 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Phát Diệm.