NHÀ NGUYỆN CHA CỐ: BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VÀ ĐẠI DIỆN GIÁO DÂN NHÀ NGUYỆN CHÚC TẾT CÁC CHA VÀ THẦY PHÓ TẾ

Ảnh Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo