NHÀ NGUYỆN: CHÚA NHẬT LỄ LÁ TẠI NHÀ NGUYỆN CHA CỐ.

Ảnh: Trần Anh.