SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ca nhập lễ

Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu,

liên kết hết mọi người,

thông thạo mọi ngôn ngữ. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1

 

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói : “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”

Đáp ca

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

1abChúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !


24acCông trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !

Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

29bcNgài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay,

mà trở về cát bụi.


30Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,

và Ngài đổi mới mặt đất này.

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

31Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,

công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.


34Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,

đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Bài đọc 2

 

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Ca tiếp liên

Muôn lạy Chúa Thánh Thần,

xin ngự đến trần gian,

tự trời cao gửi xuống

nguồn ánh sáng toả lan.

Lạy Cha kẻ bần hàn,

Đấng tặng ban ân điển

và soi dẫn nhân tâm,

cúi xin Ngài ngự đến !

Đấng ủi an tuyệt diệu

thượng khách của tâm hồn,

ôi ngọt ngào êm dịu

dòng suối mát chảy tuôn !

Khi vất vả lao công,

Ngài là nơi an nghỉ,

gió mát đuổi cơn nồng,

tay hiền lau giọt lệ.

Hỡi hào quang linh diệu,

xin chiếu giãi ánh hồng

vào tâm hồn tín hữu

cho rực rỡ trinh trong.

Không thần lực phù trì

kẻ phàm nhân cát bụi,

thật chẳng có điều chi

mà không là tội lỗi.

Hết những gì nhơ bẩn,

xin rửa cho sạch trong,

tưới gội nơi khô cạn,

chữa lành mọi vết thương.

Cứng cỏi uốn cho mềm,

lạnh lùng xin sưởi ấm,

những đường nẻo sai lầm

sửa sang cho ngay thẳng.

Những ai hằng tin tưởng

trông cậy Chúa vững vàng,

dám xin Ngài rộng lượng

bảy ơn thánh tặng ban.

Nguyện xin Chúa thưởng công

cuộc đời dày đức độ,

ban niềm vui muôn thuở

sau giờ phút lâm chung.

A-men. Ha-lê-lui-a.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Ca hiệp lễ

Ai nấy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần,

và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Ha-lê-lui-a.

Suy niệm và Cầu nguyện

Suy Niệm

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe hai bài đọc
về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống (Cv 2,1-11; Ga 20,19-23).
Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu phục sinh
bất ngờ đến với các môn đệ vào ngày thứ nhất trong tuần,
khi họ còn hoảng sợ đóng cửa sau cái chết của Thầy.
Ngài nhẹ nhàng cho họ thấy những vết thương,
để họ tin Đấng đang sống và đang đứng trước mặt họ
chính là người Thầy bị đóng đinh, đã chết và được chôn táng.
Ngài chuyển lại cho các ông sứ mạng Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha:
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”
Chính vào giây phút này mà Lễ Hiện Xuống bắt đầu.
Thầy Giêsu thở hơi trên các môn đệ, hơi thở của sự sống thần linh.
Ngài nói với họ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Đây là món quà quý nhất Ngài hứa ban khi được Chúa Cha tôn vinh.
Đây là Đấng Bảo Trợ mà Ngài đã nhiều lần nhắc đến.

Lễ Hiện Xuống thứ nhất diễn ra cách thân mật, riêng tư giữa Thầy trò,
trong bầu khí của một căn phòng đóng kín.
Còn năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua, cũng tại căn phòng này,
Vào dịp lễ Ngũ Tuần, lại diễn ra một lễ Hiện Xuống khác.        
Lần này không có Chúa Giêsu, vì Ngài đã về nhà Cha,
nhưng có tới 120 người tụ họp, có cả các phụ nữ (Cv 1,15).
Bỗng nhiên từ trời có một tiếng lớn giống như tiếng gió thổi mạnh,
rồi xuất hiện những lưỡi như lưỡi lửa đậu trên từng người.
Thế là mọi người được tràn đầy Thánh Thần,
Và bắt đầu nói được tiếng của các dân tộc mà mình không quen biết.
Tiếng ầm vang của gió chẳng những ùa vào đầy căn phòng trên lầu,
mà còn lôi kéo sự chú ý của những người Do-thái sùng đạo
từ khắp nơi trên mặt đất đổ về Giêrusalem mừng lễ.
Họ ngỡ ngàng khi thấy một nhóm người
có khả năng nói thứ tiếng của vùng mình sống, khiến mình hiểu được.

Hai trình thuật trên đây về lễ Hiện Xuống
có những nét khác biệt, và có những nét giống nhau.
Đức Giêsu thở hơi để ban Thánh Thần cho môn đệ cách nhẹ nhàng,
trong bầu khí thân tình của Thầy trò gặp lại nhau.
Niềm vui thì có, nhưng nỗi sợ vẫn còn.
Sau khi nhận Thánh Thần, các môn đệ vẫn chưa dám mở cửa.
Năm mươi ngày sau, trong cơn gió mạnh chuyển rung,
Thánh Thần đến trên từng người trong nhà dưới hình lưỡi lửa.
Lần này, Phêrô đã can đảm đứng ra để giảng bài giảng đầu tiên
mời gọi người nghe hoán cải và chịu phép rửa,
để được ơn tha tội và lãnh nhận Thánh Thần (Cv 2,38).

Các môn đệ đầu tiên đã không giữ Thánh Thần cho riêng mình.
Họ coi việc nhận lấy Thánh Thần là điều cốt yếu (Cv 19,1-7).
Thánh Thần là Đấng vượt qua mọi ranh giới quốc gia, ngôn ngữ.
Ngài đã bất ngờ ngự xuống trên dân ngoại (Cv 11,15).
Ngài phá vỡ thảm kịch tháp Babel bằng cách làm người ta hiểu nhau,
và đem lại sự hiệp nhất mà vẫn giữ sự đa dạng.

Hôm nay Giáo Hội đã lan khắp thế giới, các cánh cửa đã mở tung.
Chúng ta đã được lãnh bí tích Thêm sức, và được sai vào thế gian.
Nhưng chúng ta không chỉ lãnh nhận Thánh Thần một lần trong đời.
Chúng ta được Ngài hướng dẫn, trợ lực, từng giây từng phút.
Ước gì Thánh Thần luôn ở với, ở bên và ở trong chúng ta (Ga 14,16-17),
Để giúp chúng ta gặp được Giêsu.

Cầu Nguyện

Lạy Cha, xin ban cho chúng con Thánh Thần.

Vì không có Thánh Thần,
Cha sẽ là Đấng nghìn trùng xa cách,
Đức Kitô trở thành nhân vật của quá khứ,
Sách Tin Mừng là mớ chữ vô hồn,
Hội Thánh chẳng khác nào một tổ chức.

Vì không có Thánh Thần của Cha,
quyền uy trở thành quyền thống trị,
truyền giáo thành tuyên truyền,
việc phụng tự trở thành một thứ sùng bái,
cách hành xử của kitô hữu thành thứ đạo đức của nô lệ.

Nhưng nếu có Thánh Thần,
vũ trụ này được nâng lên,
những đau đớn để sinh ra Nước Cha không vô nghĩa,
Đức Kitô phục sinh thật sự có mặt,
Tin Mừng thành sức sống vô bờ,
Hội Thánh có nghĩa là hiệp thông.

Nếu có Thánh Thần của Cha,
quyền uy của Hội Thánh là phục vụ,
truyền giáo trở thành một lễ Hiện Xuống mới,
phụng vụ là một tưởng niệm và là một thực tại,
các hành động của con người mang tính thần linh.

Lạy Cha, xin ban Thánh Thần cho chúng con.

(dựa theo của Đức Thượng phụ Athenagoras)