Thánh Vịnh 71 Lễ Chúa Hiển Linh. St: Lm Kim Long. Trình bày: Ca Đoàn Thánh Phanxico Xavie GX Thiên Ân.