THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG NGÀY 22.5.2021

 

Thông báo
 của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang
ngày 22.5.2021

 

Nguồn: tonggiaophanhue.org (22.5.2021)