THÔNG BÁO MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH GIUSE GX THIÊN ÂN

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
19-03-2021
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIUSE
Lúc 17 giờ 30 ngày 19 tháng 03 năm 2021.
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân.
Kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự cầu nguyện cho ca đoàn.