Thông tin về Thượng Tượng Thánh Giá Cung Thánh GX Thiên Ân.

Thông tin về Thượng Tượng Thánh Giá Cung Thánh GX Thiên Ân.
Lúc 19 giờ 45 ngày 17-12-2019 công nhân Cty Điêu Khắc Duy Thường đã Thượng Thánh Giá và Tượng Chúa lên gian cung thánh mới tại Thánh Đường GX Thiên Ân, Dự kiến sẽ hoàn thành và tháo giàn giáo ngày 20-12-2019.
Chi tiết Thánh Giá và Tượng Chúa sẽ thông tin sau khi hoàn thành.

Gian Cung Thánh GX Thiên Ân do Cty Gỗ Duy Thường thi công