TÒA GIÁM MỤC SAIGON THÔNG BÁO THÁNH LỄ LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GIUSE BÙI CÔNG TRÁC 03.01.2023.